NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KH… bột rửa bát finish nhập khẩu

NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KH…

<div>

Trong tổ chức lực lượng vũ trang, công an nhân dân, công an xã và dân quân tự vệ có vai trò rất quan trọng. Bởi đây là lực lượng xung kích trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, để hỗ trợ cho lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thì việc thực hiện các chính sách ưu đãi là điều rất cần thiết. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã chủ trương ban hành nhiều chính sách ưu đãi dành cho lực lượng này.

Để giúp cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ tìm hiểu và cập nhật kịp thời những chính sách ưu đãi của Nhà nước về các hình thức, tiêu chuẩn danh hiệu, chức danh xét thi đua, khen thưởng; các chính sách về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp công vụ, nghỉ dưỡng, công tác phí; bảo hiểm; các chính sách ưu đãi khi đang tham gia công tác tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, các vùng hải đảo xa xôi; chính sách dành cho thân nhân và gia đình quân nhân, công an nhân dân, người có công với cách mạng…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính giá bán là: 450.000 đông mời quý vị đón