CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG SỰ NGHIỆ… bột rửa bát finish nhập khẩu

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG SỰ NGHIỆ…

<div>

Đường Hồ Chí Minh trở thành một chiến trường có không gian rộng lớn trải dài trên 11 tỉnh của Việt Nam, 7 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh Đông bắc Campuchia. Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ chiến lược, tạo cơ sở vật chất, tạo điểm tựa vững chắc và là sức mạnh to lớn cho cách mạng của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến trường Trường Sơn luôn gắn chặt và là nơi tham gia trực tiếp thực hiện những quyết sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chiến trường: Chiến dịch giải phóng Khe Sanh – Quảng Trị, Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, Chiến dịch giải phóng Trị – Thiên – Huế, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột và cuộc Tổng tấn công mùa xuân năm 1975 kết thúc với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến tuyến chi viện chiến lược xuyên dãy Trường Sơn. Mỗi khi các đồng chí phụ trách Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong… về Hà Nội hoặc chuẩn bị vào Trường Sơn, Bác thường gọi lên trực tiếp báo cáo với Người về tình hình của tuyến chi viện này. Bác đặc biệt quan tâm đến đời sống của bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân hỏa tuyến và nhân dân nơi có tuyến đường đi qua.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2014) và hướng tới Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2015),Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản và phát hành quyển sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quyển sách gồm ba phần:

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phần II: Đường Hồ Chí Minh – một kỳ tích mang dấu ấn lịch sử.

Phần III: Nhiệm vụ và đường lối của cách mạng Việt Nam khi mở đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh