CẨM NANG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC bột rửa bát finish nhập khẩu

CẨM NANG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC

<div>

Đảng và Nhà nước ta nhận định đúng vai trò hàng đầu của công tác giáo dục – đào tạo nên đã và đang tiến hành đổi mới giáo dục một cách toàn diện và mạnh mẽ, mà trọng tâm trước tiên là đổi mới về công tác quản lý giáo dục tại các Nhà trường – Các cơ sở giáo dục – đào tạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã bổ sung, điều chỉnh hệ thống pháp luật trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Đây chính là hành lang pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và các nhà trường nói riêng để tổ chức hoạt động giáo dục, theo đúng quy định của pháp luật, đem lại hiệu quả ngày một cao. Những quy định mới cụ thể như sau: TT số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26-02-2015 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia; TT số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26-02-2015 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; TTLT số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTCngày 10-03-2015 Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020”; TTLT số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTCngày 10-03-2015 HD thực hiện quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; CT số5105/CT-BGDĐT ngày 03-11-2014 Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; TT số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31-12-2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; NĐ số 27/2015/NĐ-CP ngày 10-03-2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; TTLT số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27-08-2014 Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính giá bán là: 450.000 đông mời quý vị đón